четверг, 10 декабря 2015 г.

Küsitlus

Tere!
Haridus- ja Teadusministeerium ja Eesti Noorsootöö Keskus viivad läbi noorte rahulolu uuringut noorsootöö teenustega. Uuringu eesmärgiks on hinnata 2015. aastal noorsootöö teenustes osalenud 7–26-aastaste noorte rahulolu erinevate noorsootöö teenustega. Tagasiside kogumine aitab edasi arendada noortele pakutavate teenuste kvaliteeti ja vastavust noorte vajadustele ja soovidele.

Küsitlus viiakse läbi anonüümselt, mistõttu palume noorsootöö struktuuride (noortekeskused, huvikoolid, huvitegevuse pakkujad, noorte osaluskogud, noorteühingud jne) abi, et küsitlust noorteni viia.

Palume, et edastaksite küsitluskutse (vt allolev kiri) Teie organisatsiooni poolt pakutavas noorsootöö tegevuses osalevatele noortele. Juhul kui Teie noorsootöö tegevuses osalevad ka 7–12-aastased lapsed, palume, et edastaksite teavituse antud uuringu läbiviimise kohta ka lapsevanematele.

Küsitluse läbiviijaks on Ernst & Young Baltic AS.

Приглашаем Тебя принять участие в исследовании удовлетворенности детей и молодежи своими занятиями. Мы собираем обратную связь о различных услугах, предоставляемых для молодежи (тренировки, кружки по интересам, школы интересов, центры молодежи и т.д.), для того, что бы улучшить качество данных услуг и занятий, а также изменить их согласно пожеланиям детей и молодежи.

Заполнение опросника является добровольным и займет приблизительно 10 минут. Заполнить опросник возможно до 13 января 2016 года.

Если Тебе от 7 до 11 лет, для заполнения опросника, пожалуйста, нажми сюда. При заполнении опросника можешь обращаться за помощью к маме и папе!

Если Тебе от 12 до 26 лет, для заполнения опросника, пожалуйста, нажми сюда.

Твое мнение очень важно! Спасибо за помощь!

Комментариев нет:

Отправить комментарий