Конкурсы

Õpilastööde konkurss RahaTark ei torma

vene keeles siin
Sillamäe Gümnaasium kuulutab välja põhikoolide ja gümnaasiumide õpilastele
õpilastööde konkursi "RahaTark ei torma".

Õpilastööde konkursi JUHEND

Teemad:
 • Rahatarkus, mis see on ja miks oleks vaja seda õppida
 • minu kogemused raha säästmisel, kuidas säästa raha,
 • minu kogemused kaubanduses, kas vaatan kaupade puhul hinda või kvaliteeti,
 • kas raha teemal võib nalja teha,
 • kas raha võib tüli “majja” tuua,
 • raha ja rikkus toob uusi sõpru,
 • tark ei kiirusta raha laenamisel ja/või kulutamisel,
 • muud teemad, mis on seotud rahateadmistega, hoiakutega, käitumisega

        Õpilastööde vorm/formaat
 • essee (arutlus, 300-500 sõna)
 • lugu (jutustus, 300-500 sõna)
 • lühistseen (stsenaarium mingist situatsioonist (2-5 lk))
 • luuletus või laulusõnad (min 4 salmi)
 • joonistus (koomiks , min 4 pilti)
 • fotokollaaz (min 6 pilti).

Konkursi vanusegrupid: 
 • õpilased 5.-7. klass, 
 • õpilased 8-9.klass ja 
 • õpilased 10.-12.klass.
Õpilastöö vormistus ja tähtaeg

Õpilastöö tuleb vormistada
 • paberkandjal formaadis A4 ja saata ümbrikus  aadressil Viru 26, Sillamäe, märgusõnaga konkurss "Rahatark ei torma" või
 • digidokumendina aadressil rahatarkeitorma@gmail.com, märgusõnaga konkurss "Rahatark ei torma"
Tööde saatmise tähtaeg on 15.detsember 2016.a.

Konkursitööde keel:
 • eesti keel
 • põhikoolide õpilased võivad töö esitada ka vene keeles.TEIP ehk tervist edendava idee projekt on Tervise Arengu Instituudi (TAI) poolt alates 2004. aastast korraldatav projektikonkurss 12–19aastastele noortele, et innustada noori mõtlema tervislikele eluviisidele ja tervist rohkem väärtustama.

Konkursil kutsutakse noori kirjutama projekti tervist edendava idee elluviimiseks. Projekt peab aitama oma koolikaaslaste, vanemate või õpetajate käitumist tervislikumaks või oma kooli või kodukohta meeldivamaks paigaks muuta.
Tervise Arengu Instituut valib välja kuus parimat projekti, mis saavad rahastuse ja mis viiakse noorte poolt ellu. Kõikidele võitjate vahel läheb jagamisele palju elamusterohkeid seiklusi.
Konkursil osalemine arendab erinevaid oskusi ja toetab tervislikke eluviise mitmel viisil:
 • konkurss annab võimaluse saada oma esimesed kogemused projektijuhtimisest ja ideede reaalsest elluviimisest;
 • projekti elluviimine aitab väärtustada noorte seas tervisest hoolimist ja ärgitada neid mõtlema tervist edendavate tegevuste peale;
 • konkurss aitab tekitada positiivset avalikku tähelepanu, koguda häid praktikaid ja mõtteid, mis suunaksid noori tervislikuma eluviisini;
 • konkurss suunab noori loovalt mõtlema, kuidas oma tegevuse kaudu kogukonnas luua tervist toetavat keskkonda.
Projekti saab kergesti siduda erinevate tervist edendavate tegevuste ja teavitusüritustega kas koolis, kogukonnas või noortekeskuses. 
Vaata viimase TEIP konkursi tulemusi siit.

Lisainfo:
Lembi Posti
TAI kommunikatsiooniosakonna spetsialist
tel 659 3977
lembi.posti@tai.ee


Fotokonkurss ärgitab märkama loodust linnaruumisTartu Ülikooli loodusmuuseum kutsub elanikke märkama loodust linnaruumis ning seda fotodele jäädvustama. Tabatud hetked on oodatud fotokonkursile "Metsik linn".


Linnalooduse fotokonkursile oodatakse Eesti linnades või asulates tehtud pilte, millel on kujutatud inimese ja looduse kokkupuutepunkte, kuid ka konflikte looduse ja inimese vahel.


"Meie soov on, et inimesed teadvustaksid looduse olemasolu ka linnaruumis, mitte ainult metsas või rabas. Inimese loodud keskkond pakub palju elupaiku ka taimedele ja loomadele. Loodus on igapäevaselt meie ümber ka linnas, märgakem seda," tutvustas fotokonkurssi eesmärki peakorraldaja Veljo Runnel.


Fotokonkursile "Metsik linn" saab töid esitada 4. maist 12. juunini 2016 Defolio keskkonnas aadressildefol.io/linnaloodus/2016. Konkurss toimub kahes vanuserühmas: lapsed ja noored (kuni 15-aastased k.a) ning üldarvestus (osavõtjate vanus ei ole piiratud). Iga autor võib esitada kuni kolm tööd. Võidutööd kuulutatakse välja 29. juunil Tartu Loodusfestivali avaüritusel. Osalemistingimustega saab tutvuda Defolio keskkonnas või veebilehel loodusfestival.ee.


Pilte hindab žürii koosseisus illustraator Maria Karolin, loodusemees ja fotograaf Rein Kuresoo, fotograaf Ingmar Muusikus, kujundaja Margot Sakson ning fotograaf Sven Začek.


Konkurssi toetavad auhindadega National Geographic Eesti, OÜ Salibar, MTÜ Emajõe Lodjaselts, Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed, Tartu linn, Keskkonnaamet ja Eesti Põllumajandusmuuseum.


Fotokonkurss kuulub Tartu Loodusfestivali kavasse. Festival toimub 29. juunil – 2. juulil Tartus.


Lisainfo:
Karin Pai
TÜ loodusmuuseumi loodushariduse spetsialist
Tel 737 6076


--
Teate edastas Eva-Liisa Orula
kommunikatsioonijuht
TÜ loodusmuuseum ja botaanikaaed

Конкурс краткометражных фильмов 

«Наши люди – главная ценность нашего уезда» 

Малеваская основная школа приглашает принять участие в конкурсе краткометражных фильмов 

«Наши люди – главная ценность нашего уезда» 

Цель: показать людей, жителей нашего региона, чья жизнь активна, насыщена и может служить примером для других! 

Продолжительность фильма: 5-7 минут 

Возраст участников: 9-16 лет (4-9 класс), один ученик или группа 

Язык: эстонский, русский или английский 

Время проведения фестиваля: 12.05.2016, 13.00 Фестиваль снежных фигур 2016
Конкурс фотографий Söögitakso


В конкурсе могут участвовать посетители сайта www.soogitakso.ee, клиенты, заказывавшие торт в Söögitakso, их гости, познавшие вкус тортов Söögitakso, люди, неравнодушные к фотографии, - словом, участвовать могут все желающие! Фото не обязательно должно быть связано с тортом Söögitakso, но это приветствуется.


Правила проведения фотоконкурса:
Принимаются дигитальные фотографии в формате JPEG
Размеры фотографии не должны быть менее, чем 100*100 px.
Тематика фотографий должна быть связана с тортом
Фотографии на конкурс принимаются 
с 2 декабря 2015 г.по 28 февраля 2016 г.
Подведение итогов конкурса - не позднее 31 марта 2016 г.
Количество фотографий от одного участника не ограничено
Отправкой фотографии на конкурс автор фотографии подтверждает согласие с тем, что Söögitakso имеет право использовать это фото в своих рекламных целях - в буклетах, презентациях, на сайте и т.д.

Призы победителям фотоконкурса:
 • 1 место - бесплатный заказ в Söögitakso тортов общим весом до 10 кг.
 • 2 место - бесплатный заказ в Söögitakso тортов общим весом до 5 кг.
 • 3 место - бесплатный заказ в Söögitakso тортов общим весом до 3 кг.
 • 10 поощрительных призов - бесплатный заказ в Söögitakso 1 кг. торта.


Kodanikupäeva viktoriin


Traditsiooniliselt on kodanikupäeva, 26. novembri paiku toimuv kodanikupäeva viktoriin mõeldud eesti ja vene õppekeelega üldhariduskoolide 5-6 klassi ning 7.–12. klassi õpilastele ja üldkeskharidust andvate kutsekoolide õpilastele.  Viktoriini eesmärk on süvendada noorte teadmisi Eesti Vabariigi põhiseaduslike institutsioonide, inim- ja kodanikuõiguste, vabaduste ja kohustuste ning Euroopa Liiduga seonduva osas. 5. ja 6. klaasi õpilastele mõeldud viktoriin on tõlgitud ka vene keelde.
Parimad vastajad selgitatakse seitsmes kategoorias – eesti õppekeelega koolide 5. ja 6. klasside õpilaste, eesti õppekeelega koolide  7.-9. klasside õpilaste, gümnaasiumiastme õpilaste  ning vene õppekeelega koolide 5. ja 6. klasside õpilaste,  vene õppekeelega koolide 7.-9. klasside õpilaste ja gümnaasiumiastme õpilaste ning kutsekoolide õpilaste osas eraldi. Auhinnad ootavad ka suurima osavõtuga koole. Parimate autasustamine toimub 21. jaanuaril 2016 aastal Mustpeade Majas.

2015. aasta kodanikupäeva viktoriin toimub ajavahemikul 23.11.2015 kuni 04.12.2015.

Eesti keeles http://viktoriin.meis.ee/kodanikupaeva-viktoriin-2015-v-vi-klassid-eesti-keeles/
Vene keeles http://viktoriin.meis.ee/kodanikupaeva-viktoriin-2015-v-vi-klassid-eesti-keeles/Rahvusvahelise Haikude Konkurss
Robotex 2015


Sulle meeldib joonistada?
Robotexi meeskond kutsub Sind osalema joonistuskonkursil!

Konkursi teemad ja vanusegrupid on järgnevad:
Lasteaialapsed - „MEGABOT”; 

1. - 6. klass – „MEGABOT ”. Kes või mis on megabot? Milline ta/see võiks välja näha ja mida teha? Millistest osadest ta/see võiks koosneda ja kuidas inimkonnale kasulik olla? 

7. -12. klass - „Minu unistuste robot”. Robotid aitavad meie igapäevaelu lihtsamaks teha. Millist abilist vajaksid sina? 

Üliõpilased - „Tehnikadžungel“. Milline on meie tulevik Maal? Kes jääb peale võitluses tehnika versus loodus? Laske fantaasial lennata!

Pikendasime ka tähtaega, joonistusi võtame vastu kuni: 23.11.2015
Reeglid leiad siit: http://buff.ly/1NgISvu

Võida klassireis! Ecolines kutsub
Ecolines kutsub kõiki 4.-6. klasside lapsi osalema üle-eestilisele loovtööde konkursile “Võida klassireis!”.
Konkursilt osavõtmine on lihtne, selleks tuleb saata 4. detsembriks Ecolines’ile joonistus, maal, foto või video teemal “Unistuste reis Ecolines bussiga”. Parima loovtöö autorit premeerime auhinnaga, milleks on bussireis Riiga kogu oma klassi jaoks.
Töö saatmise tähtajaks on 4. detsember. Selleks ajaks peab loovtöö jõudma, kas posti teel aadressile Ecolines Estonia, Tartu mnt 68, Tallinn 10144 või e-kirja teel info@ecolines.ee. Töö juurde märgi oma nimi, telefoninumber, kooli nimi, kooli aadress ja klass.
Pärast konkursi vaatame Ecolines’i meeskonnaga üle kõik saabunud tööd ning valime välja parima, milles on nii loovat ideed kui ka heal tasemel elluviimist. Saadetud tööd paneme üles Ecolines’i Facebooki lehelening parimad tööd toome välja ka kodulehel. Võitjaga võtame ühendust isiklikult, samuti teavitame võidutööst Ecolines’i kanalites.
Auhinnaks on bussireis Riiga, mis väljub kooli eest hommikul ja toob lapsed tagasi kooli ette õhtul. Sobiva kuupäeva klassireisi korraldamiseks leiame koostöös võitnud klassi õpetajaga.
Lisaküsimuste korral palun kirjutage info@ecolines.ee või helistage +372 53408444.
Soovime lastele loovat meelt ja head osavõttu!

Tulemused siin 

Творческий конкурс “Моя Эстония”

Кадриоргский художественный музей объявляет творческий конкурс “Моя Эстония”!
Конкурс связан с новой выставкой “Между Петербургом и Дрезденом. Художники братья-близнецы фон Кюгельген.” Как и работы художников начала XIX века, конкурс не только обращает взгляд молодых талантов на природную красоту “родового гнезда”, излюбленные городские мотивы и пейзажи окрестностей, но вновь ставит вопрос о том, где же он – мой Дом.
К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки 4-х – 12-х классов всех школ северного побережья Эстонии (Таллинна, Харьюмаа, Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа) с эстонским и русским языком обучения. Ждём к участию как живописные, графические работы, так и фотографии или видео. Работы могут быть созданы от руки или же с применением какого-либо графического редактора. Каждому произведению должен сопутствовать краткий рассказ, в котором автор раскроет своё осмысление предложенной темы, опишет значимость изображенных мест, возможно, аргументирует выбранный метод и стиль работы. Работы следует отправить до 18 ноября 2015 по электронной почте на адрес kadriorg.kunstikonkurss@ekm.ee в хорошем качестве через сайт www.wetransfer.com, который позволяет пересылать файлы до 2 Гб. Из присланных работ в виртуальной галерее музея будет оформлена выставка.
Лучшие работы выберет жюри, состоящее из художников, педагогов искусства, историков и кураторов (Алёна Тубалева, Ану Пурре, Тийна-Мал Креем, Кади Полли). Авторов лучших работ музей приглашает в Таллинн на семинар, который пройдет в Кадриоргском художественном музее, в выставочных залах. После ознакомления с новой выставкой пройдет молодежный семинар, где желающие смогут представить свою работу и рассказать историю, в ней содержащуюся или вдохновившую на её создание, а также познакомить новых друзей из других регионов с красотой своего края.
Помимо выставки и обмена творческим опытом ребята посетят важные с точки зрения государственности места – Канцелярию Президента Эстонии (резиденция в Кадриорге) и Рийгикогу, где им расскажут о работе парламента и покажут рабочие помещения наших законодателей.
Участников-победителей привезут в Таллинн заказные автобусы, которые будут следовать по дороге Нарва-Таллинн, по пути будет возможность присоединиться к поездке и ребятам из других городов.

Семинары состоятся:
1-го декабря для ребят 4 – 6-ых классов
3-го декабря для ребят 7 – 9-ых классов
4-го декабря для ребят 10 – 12-ых классов

Победители будут объявлены к 24 ноября.

Какие места нам, жителям Эстонии, кажутся значимыми? В каких пейзажах мы можем найти отражение себя? Что делает место, где я живу - моей родиной? Мы предлагаем ученикам поразмыслить на эти темы и создать произведение искусства с названием “Моя Эстония”!

По вопросам, связанным с условиями конкурса, обращайтесь к координатору проекта Алёне Тубалевой (aljona.tubaleva@ekm.ee).
Конкурс финансирует Фонд Интеграции и миграции «Наши люди»

Комментариев нет:

Отправить комментарий